Încetarea prin Ordin al Prefectului a mandatului de primar al comunei Pătulele, judeţul Mehedinţi, al domnului Țicu Ion

Prin Ordinul Prefectului nr 316/17.12.2019 s-a constatat încetarea de drept a mandatului de primar al comunei Pătulele, judeţul Mehedinţi, al domnului Țicu Ion, având în vedere adresa Agenţiei Naţionale de Integritate prin care se comunică faptul că  Raportul de evaluare emis de Inspecţia de integritate cu privire la nerespectarea regimului juridic al incompatibilităților în care s-a aflat domnul Țicu Ion ,  primarul  comunei Pătulele, judeţul Mehedinţi, a rămas definitiv prin  Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie .