Implementarea programelor guvernamentale – prioritate a autorităților mehedințene

Prefectul Alin ISUF, împreună cu președintele Consiliului Județean, Aladin GEORGESCU, au convocat într-o ședință de analiză, toți primarii și instituțiile statului din județul nostru, responsabile de implementarea unor programe guvernamentale referitoare la :

1. Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) prin care este asigurată înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, case, apartamente) din România. Beneficiarii programului sunt cetățenii, proprietari ai imobilelor, care pot, astfel, intabula proprietățile, plata fiind asigurată de către stat.

În cadrul ședinței au fost prezentate problemele cu care se confruntă unitățile administrativ-teritoriale în realizarea programului și expuse soluțiile de rezolvare;

2. Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale (RENNS) în care sunt înscrise denumirile tuturor străzilor din cadrul municipiilor, orașelor și comunelor;

3. Registrul Agricol Național (RAN), sistem informatic centralizat care gestionează conținutul în format electronic al registrelor agricole de la nivelul unităților administrativ – teritoriale.

Registrul agricol se întocmește în format electronic pe fiecare componentă a unității administrativ-teritoriale, cu obligația de a se interconecta cu RAN;

4. Noutățile privind serviciile de alimentare cu apă și canalizare, precum și criteriile pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate;

5. Noutăți legislative privind schemele de ajutor de stat în cadrul Programului Național „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri „.