Ședința Comisiei Județene de fond funciar

Joi 10 Septembrie a.c., în ședința Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor au fost analizate 70 de dosare sosite de la comisiile locale de fond funciar din unitățile administrativ teritoriale ale județului.
✅În calitate de președinte al comisiei județene, Prefectul – Doina Dobre a condus ședința de fond funciar și a supus spre analiză fiecare dosar în parte, astfel încât fiecare membru să-și poată exprima opinia asupra cazului analizat.
✅Au fost admise 52 de solicitări, respinse 9 și un număr de 9 dosare au fost restituite comisiilor locale de fond funciar pentru completarea documentațiilor și clarificarea unor aspecte critice.