Referendum 6 – 7 octombrie 2018

Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.27 Mehedinți

Palatul Administrativ, Instituția Prefectului Județul Mehedinți, Drobeta Turnu Severin, str. Traian, nr. 89
Telefon: 0252-391530
Fax: 0252-391531
E-mail: bejmehedinti@bec.ro
Program: zilnic între orele 10.00 – 16.00

Președinte: judecător Ghimpău Alin Mihail

 

LEGISLAȚIE

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

ORDINE

Ordin privind constituirea Comisiei Tehnice Județene pentru coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților  administrației publice locale și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute în legislația în vigoare, în domeniul referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 si 7 octombrie 2018

Ordin privind stabilirea dimensiunii ștampilelor care vor fi folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției României din 6 și 7 octombrie 2018

În atenția membrilor partidelor politice

PROCES – VERBAL, încheiat azi 28.09.2018, ca urmare a desemnării, prin tragere la sorți, a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din județul Mehedinți, la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018

Repartizarea orară a distribuirii la secțiile de votare a materialelor necesare desfășurării referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018

PROCES – VERBAL, încheiat azi, 03.10.2018, ca urmare a înlocuirii și, respectiv a desemnării, prin tragere la sorți, a unor președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din județul Mehedinți, la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018

PROCES – VERBAL, încheiat azi, 04.10.2018, ca urmare a înlocuirii și, respectiv a desemnării, prin tragere la sorți, a unor președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din județul Mehedinți, la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018

PROCES – VERBAL, încheiat azi, 05.10.2018, ora 9, ca urmare a înlocuirii și, respectiv a desemnării, prin tragere la sorți, a unor președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din județul Mehedinți, la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018

PROCES – VERBAL, încheiat azi, 05.10.2018, ora 15, ca urmare a înlocuirii și, respectiv a desemnării, prin tragere la sorți, a unor președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din județul Mehedinți, la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018