CONTROALE CU CARACTER PREVENTIV

CONTROALE CU CARACTER PREVENTIV PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ACTIVITĂȚII ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

În ședința Comisiei de Dialog Social Mehedinți a fost analizată „Situația accidentelor de muncă înregistrate în anul 2019 comparativ cu anul 2018, pe tipuri de accidente de muncă și sectoare de activitate”.
În urma amplului raport, domnul Nicolae DRĂGHIEA, prefectul județului a concluzionat ca instituție aflată în slujba cetățeanului, Inspectoratul de Muncă Mehedinți trebuie să asigure tranparența instituțională prin crearea unui climat de încredere și respect reciproc între cetățeni și funcționari publici, pe de o parte și între cetățeni și autoritățile administrației publice, pe de altă parte, punându-se accent pe controale cu caracter preventiv pentru atingerea obiectivelor activității în domeniul securității și sănătății în muncă.