Comuna Pătulele, Ziua Recunoștinței

Comuna Pătulele, Ziua Recunoștinței ,  ediția a XIII-a.
De treisprezece ani împreună. Continuăm !