Comisie Județeană pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor

Prefectul județului, domnul Constantin – Alin ISUF, a condus ședința Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în care au fost analizate 55 dosare sosite de la comisiile locale a 27 unități administrativ – teritoriale.

Problematica ridicată în dosare a constat în rectificarea unor titluri de proprietate, validarea anexelor prevăzute de lege, cartografierea unor titluri definitive ș.a.m.d., astfel că 43 de dosare au fost admise conform cererii, 8 au fost restituite emitentului pentru completarea documentației, iar 2 au fost respinse ca nefăcând obiectul legii fondului funciar sau dovada proprietății unor imobile.