Comisie fond funciar

În calitate de președinte al Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, prefectul Constantin – Alin ISUF a condus ședința în care au fost analizate 61 dosare sosite de la comisiile locale de fond funciar, din 26 unități administrativ – teritoriale ale județului.

Au fost adoptate 49 soluții de admitere și înaintare a documentației către OCPI Mehedinți în vederea cartografierii și emiterii titlurilor de proprietate ori rectificării titlurilor conform solicitărilor, iar în 12 dosare s-a dispus restituirea acestora către comisiile locale, fie pentru completare, fie pentru clarificarea anumitor aspecte.