Comisie fond funciar

În ședința Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mehedinți, au fost analizate 100 dosare primite de la Comisiile locale de fond funciar, constituite la nivelul unităților administrativ – teritoriale.

Fiecare dosar a fost analizat separat, comisia adoptând soluții de admitere, respingere sau restituire la comisia locală pentru completarea documentației.