Comisie de fond funciar

În calitate de președinte al Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, prefectul Alin ISUF a condus ședința în care au fost analizate 71 dosare sosite de la comisiile locale de fond funciar, din 32 unități administrativ – teritoriale ale județului.

Au fost adoptate soluții de admitere și înaintare a documentației către OCPI Mehedinți în vederea cartografierii și emiterii titlurilor de proprietate ori rectificării titlurilor conform solicitărilor sau s – a dispus restituirea dosarelor către comisiile locale, pentru completările necesare.