Combaterea buruienii ambrozia

Combaterea buruienii ambrozia este în atenția prefectului Nicolae DRĂGHIEA, care a convocat, pentru a doua oară în acest an, comisia mixtă de control constituită prin ordin al prefectului.
În cadrul ședinței, prefectul a solicitat o evaluare a calendarului stabilit pentru combaterea buruienii, au atât mai mult, cu cât umezeala din sol urmată de căldură va duce la o dezvoltare viguroasă a acesteia. Totodată, a dispus atât măsuri de reînștiințare a unităților administrativ teritoriale cât și de efectuare a controlului la fața locului cu aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege pentru cei care nu o respectă.