Colegiul prefectural

Ședința Colegiului Prefectural Mehedinți, condusă de prefectul Alin ISUF, a avut în dezbatere trei teme legate de actualitatea mediului economico-social si calitatea vieții mehedințenilor.

Prima a vizat menținerea curată a apelor prin măsuri ce reduc fenomenul de eutrofizare, măsuri ce depind atât de fiecare cetățean, cât și de autoritățile locale și instituțiile publice cu atribuții în domeniu.

Celelalte două teme au vizat respectarea legii în domeniul negocierii colective și in domeniul patrimoniului cultural național.