Colegiu Prefectural

Prefectul Alin ISUF a condus lucrările Colegiului Prefectural, care au avut următoarea ordine de zi:

1) Evoluția principalilor indicatori sociali și economici ai judeţului Mehedinţi în primele 9 luni ale anului 2022;

2) Analiza activităţii de control efectuat în domeniul situațiilor de urgență la unităţile de învătământ din judeţul Mehedinţi;

3) Evoluţia traficului prin punctele de trecere a frontierei de stat existente la nivelul judeţului Mehedinţi. Rezultate şi concluzii;

4) Diverse.