Calitatea aerului în județul Mehedinți

În ședința Comisiei de Dialog Social Mehedinți a fost analizat ”Planul de menținere a calității aerului în zona Mehedinți.”
Din prezentarea efectuată în cadrul ședinței, a rezultat că autoritățile sunt implicate în menținerea parametrilor din normele europene, pentru ca mehedințenii să respire un aer sănătos.
Prefectul județului, domnul Nicolae DRĂGHIEA, a arătat că parametri trebuie să fie avuți mereu în atenție pentru îmbunătățirea valorilor, precizând că instituțiile cu atribuții trebuie să colaboreze permanent cu autoritățile locale în vederea îndeplinirii acestui obiectiv.