Buletin de presă

 

BULETIN DE PRESĂ 

20octombrie 2020, ora 13.00

 

Pânăastăzi, 20octombrie, peteritoriulRomâniei, au fostconfirmate186.254 decazuri de persoaneinfectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

134.395 depacienți au fostdeclarațivindecați.

 

Înurmatestelorefectuate la nivelnațional, față de ultima raportare, au fostînregistrate3.400cazurinoi de persoaneinfectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acesteafiindcazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuțiapejudețe a cazurilor per total și a celornoi o regăsițiîntabelul de mai jos.

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuriconfirmate(total) Număr de cazurinouconfirmate
1. Alba 3573 120
2. Arad 3894 105
3. Argeș 6135 40
4. Bacău 6777 101
5. Bihor 4771 82
6. Bistrița-Năsăud 2004 54
7. Botoșani 2377 51
8. Brașov 7969 57
9. Brăila 3032 25
10. Buzău 3334 29
11. Caraș-Severin 2056 72
12. Călărași 1257 37
13. Cluj 5972 228
14. Constanța 4404 91
15. Covasna 1745 41
16. Dâmbovița 5281 62
17. Dolj 4605 57
18. Galați 5513 60
19. Giurgiu 1564 16
20. Gorj 2507 35
21. Harghita 2081 85
22. Hunedoara 3352 71
23. Ialomița 1741 45
24. Iași 8215 214
25. Ilfov 4674 98
26. Maramureș 3168 79
27. Mehedinți 1741 30
28. Mureș 3309 86
29. Neamț 4928 82
30. Olt 2813 44
31. Prahova 8112 132
32. Satu Mare 1198 3
33. Sălaj 1526 34
34. Sibiu 3677 38
35. Suceava 8038 97
36. Teleorman 2439 95
37. Timiș 6168 147
38. Tulcea 1235 14
39. Vaslui 4189 32
40. Vâlcea 3784 34
41. Vrancea 3124 32
42. Mun. București 27829 545
43. 143
 TOTAL 186.254 3.400

 

Coeficientulinfectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de cătreDirecțiile de SănătatePublică, la nivelulMunicipiuluiBucureștiși al județeloresteurmătorul:

 

Distinct de cazurilenouconfirmate, înurmaretestăriipaciențilorcare eraudejapozitivi, 827 de persoane au fostreconfirmatepozitiv. Distribuțiapejudețe a acestorcazuri o regăsițiîntabelul de mai jos.

 

 Nr. Crt. JUDEȚ Probe pozitive la retestare
1 ALBA 25
2 ARAD 26
3 ARGEŞ 11
4 BACĂU 22
5 BIHOR 41
6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 0
7 BOTOŞANI 13
8 BRĂILA 7
9 BRAŞOV 13
10 BUZĂU 4
11 CĂLĂRAŞI 6
12 CARAŞ-SEVERIN 0
13 CLUJ 33
14 CONSTANŢA 15
15 COVASNA 15
16 DÂMBOVIŢA 3
17 DOLJ 22
18 GALAŢI 16
19 GIURGIU 2
20 GORJ 24
21 HARGHITA 14
22 HUNEDOARA 143
23 IALOMIŢA 2
24 IAŞI 68
25 MARAMUREŞ 11
26 MEHEDINŢI 1
27 MUREŞ 17
28 NEAMŢ 33
29 OLT 6
30 PRAHOVA 11
31 SĂLAJ 13
32 SATU MARE 1
33 SIBIU 18
34 SUCEAVA 11
35 TELEORMAN 3
36 TIMIŞ 34
37 TULCEA 6
38 VÂLCEA 16
39 VASLUI 2
40 VRANCEA 10
41 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 107
42 ILFOV 2
  TOTAL 827

 

Pânăastăzi, 5.996 persoanediagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

 

Înintervalul 19.10.2020 (10:00) – 20.10.2020 (10:00) au fostraportate 65 de decese (34 bărbațiși 31 femei), ale unorpaciențiinfectați cu noul coronavirus, internațiînspitalele din Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, IlfovșiMunicipiulBucurești.

 

Dintreacestea, 2 decese a fostînregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 6 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 12 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 23 decese la categoria de vârstă 70-79 aniși 22 decese la categoria de peste 80 de ani.

 

61 dintredeceseleînregistratesunt ale unorpacienți care au prezentatcomorbidități, 1 pacientdecedat nu a prezentatcomorbiditățișipentru 3 paciențidecedați nu au fostraportatecomorbiditățipânăînprezent.

 

Înunitățilesanitare de profil, numărul total de persoaneinternate cu COVID-19 este de 10.266.Dintreacestea, 768suntinternate la ATI.

 

Până la aceastădată, la nivelnațional, au fostprelucrate2.890.071de teste. Dintreacestea, 29.400 au fostefectuateînultimele 24 de ore, 19.172înbazadefiniției de cazși a protocolului medical și10.228 la cerere.

De asemenea, de la ultima informarefăcută de GCS, au fostraportateșirezultatele a 445 de  testeprelucrate anterior ultimelor 24 de ore șitransmisepână la data de 20octombrie.

 

PeteritoriulRomâniei, 20.352 depersoaneconfirmate cu infecție cu noul coronavirus suntînizolare la domiciliu, iar9.880 depersoane se aflăînizolareinstituționalizată. De asemenea, 50.285persoane se aflăîncarantină la domiciliu, iarîncarantinăinstituționalizată se află16persoane.

 

Înultimele 24 de ore, au fostînregistrate2.514apeluri la numărulunic de urgență 112și 1.241la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentruinformareacetățenilor.

 

Ca urmareaîncălcăriiprevederilorLegiinr. 55/2020 privindunelemăsuripentruprevenireașicombatereaefectelorpandemiei de COVID-19, polițiștiișijandarmii au aplicat, înultimele de 24 de ore 5.220 desancţiunicontravenţionale, învaloare de 837.030lei.

De asemenea, prinstructurileabilitate ale Poliției, au fostconstatate, ieri, 11infracțiunipentruzădărnicireacombateriibolilor, faptăprevăzutășipedepsită de art. 352 Cod Penal.

 

ReamintimcetățenilorcăMinisterulAfacerilor Interne aoperaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizateîncălcări ale normelor de protecțiesanitară.

Apelurilesuntpreluate de undispecerat, însistemintegrat, șirepartizatestructurilorteritorialepentruverificareaaspectelorsesizate.

 

Înceeacepriveștesituațiacetățenilorromâniaflațiînalte state,6.829 de cetățeniromâni au fostconfirmați ca fiindinfectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.917 în Italia, 1.253înSpania, 124 înFranța, 3.013în Germania, 159 înMarea Britanie, 36 înUngaria, 28 înOlanda, 2 în Namibia, 4 în SUA,  122 în Austria, 22înBelgia, 6 înJaponia, 2 înIndonezia, 8 înElveția, 3 înTurcia, 2 înIslanda, 2 în Belarus, 93 înGrecia, 9 înCipru, 2 în India, 2 înUcraina, 7 înEmirateleArabe Unite șicâteunulîn Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Malta, Brazilia, Bulgaria, Kazakhstan, Suedia, Republica Congo, Qatar, VaticanșiPortugalia. De la începutulepidemiei de COVID-19 (coronavirus) șipână la acest moment, 126 de cetățeniromâniaflațiînstrăinătate, 31 în Italia, 19 înFranța, 43 înMarea Britanie, 11 înSpania, 14 în Germania, 2 înBelgia, unulînSuedia, unulînElveția, unulîn SUA, unulînBrazilia, unulînRepublica Congo șiunulînGrecia, au decedat.

Dintrecetățeniiromâniconfirmați cu noul coronavirus, 797 au fostdeclarațivindecați: 677 în Germania, 90 înGrecia, 18 înFranța, 6 înJaponia, 2 înIndonezia, 2 în Namibia, unulîn Luxemburg șiunulîn Tunisia.

Notă: aceste date suntobținute de misiunilediplomaticeșioficiileconsulare ale Românieiînstrăinătate, fie de la autoritățilecompetente din statele de reședință, înmăsuraîn care aceste date facobiectulcomunicăriipublice, fie în mod direct de la cetățeniiromâni din străinătate.

 

Le reamintimcetățenilorsăiaînconsideraredoarinformațiileverificateprinsurseleoficialeșisăapelezepentrurecomandărișialteinformații la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linietelefonicăalocată strict pentruinformareacetățenilorșiestevalabilăpentruapelurilenaționale, de lunipânăvineri, înintervalulorar 08.00 – 20.00. De asemenea, româniiaflațiînstrăinătate pot solicitainformațiidespreprevenireașicombatereavirusului la linia special dedicatălor, +4021.320.20.20.

 

Încontinuarevăprezentămsituațiaprivindinfectarea cu virusul COVID – 19 (Coronavirus) la niveleuropeanși global:

 

Până la data de 19 octombrie 2020, au fost raportate 4.909.402 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Spania, Franţa, Regatul Unit, Italia, și Germania.

 

ŢARA

 

CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI

 

VINDECAŢI*

 

Spania 936.560       – 33.775      –     150.376         –
Franţa 897.034  (+29.837) 33.477   (+85)     109.611    (+1.597)
Regatul Unit 722.409  (+16.981) 43.646   (+67)         2.613        (+24)
Italia 414.241  (+11.705) 36.543   (+69)     252.959  (+1.498)
Germania 366.299    (+4.325) 9.789   (+12)     298.599    (+5.152)

Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)

 

SITUAȚIE GLOBALĂ LA 19 OCTOMBRIE 2020

 

CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI VINDECAȚI*
40.106.965  (+332.113) 1.114.636(+3.734) 27.703.638   (+215.570)   

 

* conformdatelorpublicate de către Johns Hopkins CSSE – https://systems.jhu.edu/

* dateledinparantezereprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 18 octombrie – 19 octombrie 2020

* CEPCB precizează că actualizările la nivel național sunt publicate pe coordonate diferite de timp și procesate ulterior, ceea ce poate genera discrepanțe între datele zilnice publicate de state și cele publicate de CEPCB.

 

Grupul de Comunicare Strategică