Aplicarea legilor reparatorii

Prefectul Nicolae DRĂGHIEA, alături de subprefectul județului, a condus ședința comisiei pentru îndrumarea și controlul modului de realizare a verificărilor cererilor formulate în baza legilor reparatorii de către moștenitorii condamnaților ce au săvârșit infracțiunile prevăzute de Legea nr. 312/1945.
În ședință a fost analizată activitatea comisiei și au fost trecute în revistă problemele cu care aceasta se confruntă în rezolvarea dosarelor aflate în competența sa de soluționare.