Analiza indicatorii demografici ai județului

În ședința Comisiei de Dialog Social Mehedinți a fost analizată evoluția  principalilor indicatori demografici ai județului Mehedinți, indicatori care sunt aproximativ egali cu cei din anul anterior.
Din indicatori aflăm că populația județului nostru reprezintă 1,3% din populația României, este predominantă cea din mediul urban, în proporție de 50,6% și cea feminină, în proporție de 50,7%.