Amenajamentele pastorale analizate de instituția prefectului

Conducerea instituției prefectului a convocat o ședință cu grupurile de lucru constituite la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale, în vederea analizării stadiului de elaborare al amenajamentelor pastorale, precum și problemele ivite în efectuarea lucrărilor respective.
Grupurile de lucru, înființate prin ordin al prefectului Nicolae DRĂGHIEA, au obligația să întocmească amenajamentul pastoral pentru toate pajiștile permanente aflate pe raza unității administrativ-teritoriale, indiferent de proprietarul acestora, astfel:
– pajiștile proprietate publică și privată a municipiilor, orașelor și comunelor, administrate de consiliile locale ale acestora;
– pajiștile proprietate privată a persoanelor fizice și juridice;
– pajiștile proprietate publică a statului, administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva.