2020 – Alegerile pentru autoritățile administrației publice locale

                    Biroul Electoral Județean Mehedinți
                            Instituţia Prefectului – Judeţul Mehedinți –parter,
                 str. Traian nr 89,  Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți
 Telefon: 0252 391 530 /Fax: 0252 391 531 , e-mail : bj.mehedinti@bec.ro
 
       Componența Biroului Electoral Județean Mehedinți
                   Președinte: judecător Cristian Eugen Ciclov
                   Locțiitor: judecător Ion Cosmin Sima

                   Membru:

Proces-verbal încheiat ca urmare a tragerii la sorţi a preşedinţilor şi a locţiitorilor birourilor electorale din judeţul Mehedinţi, disponibil aici

Lista cu sediile, adresele și numerele de telefon și fax ale birourilor electorale de circumscripții municipale, orășenești și comunale , disponibilă aici

LEGISLAȚIE

  • Organizarea și desfășurarea alegerilor locale din anul 2020 -Instruirea prefecților și subprefecților , disponibilă aici
  • Informații legislative suplimentare găsiți la acest link.

ORDINE ALE PREFECTULUI – INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL MEHEDINȚI

Ordinul Prefectului nr 215/15.07.2020 privind numărul membrilor in Consiliile municipale, orășenești și comunale ale autorităților administrației publice locale din județul Mehedinți

Ordinul Prefecttului nr 216/15.07.2020 privind numărul consilierilor pentru Consiliul Județean Mehedinți

Ordinul Prefectului nr 226/25.07.2020 de constituire a Comisiei tehnice județene cu rol in coordonarea si indeplinirea sarcinilor ce revin autorităților administrației publice locale și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale în demeniul alegerilor locale din anul 2020

Ordinul Prefectului nr 229/27.07.2020 privind numerotarea circumscripţiilor electorale municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Mehedinți pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, din data de 27 septembrie 2020

Ordinul Prefectului  nr 231/31.07.2020 privind stabilirea sediilor Birourilor electorale de circumscripție municipală, orășenească și comunală din județul Mehedinți pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020

Ordinul Prefectului  nr 232/03.08.2020 pentru modificarea Ordinului Prefectului nr 229/29.07.2020 privind numerotarea circumscripţiilor electorale municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Mehedinți pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, din data de 27 septembrie 2020

Ordinul Prefectului nr 233/03.08.2020 pentru modificarea Anexei Ordinul Prefectului  nr 231/31.07.2020 privind stabilirea sediilor Birourilor electorale de circumscripție municipală, orășenească și comunală din județul Mehedinți pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020

Grafic de instruire a primarilor și secretarilor de comune, orașe, municipii , cu privire la sarcinile ce le revin pentru desfășurarea în bune condiții a alegerilor locale 2020