Bilanțuri contabile

Bilantul încheiat la data de 30.09.2017 este disponibil aici
Bilantul încheiat la data de 31.12.2017 este disponibil aici